Matches this month
Division 1
04 Nov 2015Crest20 v 14All Blacks
04 Nov 2015Wirral Grammar16 v 18Dolly Pink
04 Nov 2015Halewood24 v 17Dove
04 Nov 2015Upton0 v 15Halewood
04 Nov 2015Capitol15 v 14Retro Rovers
11 Nov 2015Upton20 v 16AML
11 Nov 2015Crest0 v 15Arena
11 Nov 2015Capitol8 v 11Galaxy A
11 Nov 2015Halewood19 v 13Retro Rovers
11 Nov 2015Dove12 v 18Wirral Grammar
18 Nov 2015Galaxy A23 v 8All Blacks
18 Nov 2015Halewood13 v 17Dolly Pink
18 Nov 2015Crest19 v 13Retro Rovers
18 Nov 2015Dove10 v 17Upton
18 Nov 2015Capitol16 v 18Wirral Grammar
25 Nov 2015Arena22 v 11All Blacks
25 Nov 2015Upton24 v 16All Blacks
25 Nov 2015Dolly Pink18 v 18AML
25 Nov 2015Crest11 v 13Galaxy A
25 Nov 2015Halewood19 v 12Retro Rovers
Division 2
02 Nov 2015Galaxy B12 v 205 Star Blue
02 Nov 2015Staceys Salon13 v 16Azzuris
02 Nov 2015Zodiac Gemini14 v 16Hotshots
02 Nov 2015CNC21 v 19Impulse
02 Nov 2015Coreys27 v 18Phoenix
02 Nov 2015Prestige14 v 10SMS
09 Nov 2015Staceys Salon10 v 15CNC
09 Nov 2015CNC13 v 26Coreys
09 Nov 2015Galaxy B21 v 21Impulse
09 Nov 2015Zodiac Gemini21 v 10Kirwans
09 Nov 2015Phoenix15 v 11Prestige
09 Nov 2015Azzuris11 v 22SMS
16 Nov 2015Staceys Salon14 v 165 Star Blue
16 Nov 2015Impulse14 v 19Azzuris
16 Nov 2015Phoenix27 v 3Galaxy B
16 Nov 2015CNC26 v 17Hotshots
16 Nov 2015Kirwans16 v 18Prestige
16 Nov 2015Coreys0 v 15Zodiac Gemini
23 Nov 2015Coreys6 v 115 Star Blue
23 Nov 2015Prestige14 v 11Azzuris
23 Nov 2015Galaxy B21 v 26Hotshots
23 Nov 2015Impulse18 v 19SMS
23 Nov 2015Phoenix13 v 6Staceys Salon
23 Nov 2015CNC13 v 16Zodiac Gemini
30 Nov 2015Zodiac Gemini14 v 21Azzuris
30 Nov 2015Phoenix16 v 15CNC
30 Nov 2015Prestige18 v 3Galaxy B
30 Nov 20155 Star Blue22 v 20Hotshots
30 Nov 2015Coreys26 v 19Kirwans
30 Nov 2015SMS15 v 0Staceys Salon
Division 3
02 Nov 2015Galaxy C4 v 335 Star C
02 Nov 2015Dolly Blue6 v 17Apollo
02 Nov 2015Zodiac Scorpio17 v 18Dolly Red
02 Nov 2015Dolly Green21 v 14Misfits
02 Nov 2015All Star Ladies10 v 10St Marys
02 Nov 2015D Lloyd10 v 13Sunlight
09 Nov 2015Dolly Blue11 v 21All Star Ladies
09 Nov 2015All Star Ladies21 v 14D Lloyd
09 Nov 2015Apollo18 v 6Dolly Red
09 Nov 2015Dolly Green18 v 8St Marys
09 Nov 2015Galaxy C6 v 41Wirral Gems
09 Nov 2015Sunlight20 v 15Zodiac Scorpio
16 Nov 2015All Star Ladies20 v 145 Star C
16 Nov 2015St Marys13 v 15Apollo
16 Nov 2015Sunlight16 v 12Dolly Green
16 Nov 2015D Lloyd21 v 7Galaxy C
16 Nov 2015Dolly Blue7 v 17Misfits
16 Nov 2015Wirral Gems28 v 9Zodiac Scorpio
23 Nov 2015Dolly Green13 v 145 Star C
23 Nov 2015Zodiac Scorpio1 v 19Apollo
23 Nov 2015Sunlight15 v 8Dolly Blue
23 Nov 2015St Marys13 v 9Dolly Red
23 Nov 2015All Star Ladies22 v 6Galaxy C
23 Nov 2015D Lloyd13 v 16Misfits
30 Nov 2015Misfits14 v 165 Star C
30 Nov 2015Sunlight18 v 19All Star Ladies
30 Nov 2015Galaxy C6 v 22Apollo
30 Nov 2015Dolly Red16 v 6Dolly Blue
30 Nov 2015Zodiac Scorpio19 v 16Dolly Green
30 Nov 2015D Lloyd2 v 21Wirral Gems
Division 4
03 Nov 2015Dolly Purple8 v 19All Star Ladies B
03 Nov 20155 Star Gold8 v 11Phoenix 2
03 Nov 2015West Kirby B8 v 15West Kirby A
03 Nov 2015Zodiac Leo4 v 20West Kirby B
10 Nov 2015Dolly Purple3 v 185 Star Gold
10 Nov 2015Nexus14 v 12All Blacks B
10 Nov 2015West Kirby B15 v 14Phoenix 2
10 Nov 2015West Kirby A16 v 10Prenton
17 Nov 2015Zodiac Leo10 v 13All Blacks B
17 Nov 2015West Kirby B18 v 7All Star Ladies B
17 Nov 2015West Kirby A9 v 17Arena Flame
17 Nov 2015Dolly Purple1 v 26Nexus
17 Nov 20155 Star Gold18 v 6Prenton
24 Nov 20155 Star Gold16 v 12All Star Ladies B
24 Nov 2015Dolly Purple8 v 16Arena Flame
24 Nov 2015Nexus17 v 13Phoenix 2
24 Nov 2015West Kirby A25 v 7Zodiac Leo
 Latest News Stories


         Login to clubleague.co.uk       Copyright 2008 Club League Manager